Z Vašej krajiny nie je možné vytvoriť objednávku. United States

Obchodné podmienky

-

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
3) AKO NAKUPOVAŤ

3.1. REGISTRÁCIA

3.2. OBJEDNÁVKA TOVARU

3.3. DOPRAVA

3.4. PLATBA

3.5. CENOVÉ PONUKY

3.6. CENA ZA TOVAR

3.7. ZÁSADY

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
5) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
6) BALNÉ A POŠTOVNÉ
7) DODACIA LEHOTA
8) VÝMENA TOVARU
9) ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY PRODUKTOV A ZÁRUKA
10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11) ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA, KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB, DOBA UCHOVÁVANIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
13) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY USKUTOČNENIA OBJEDNÁVKY
14) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZASIELANIA MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ
15) SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA COOKIES
16) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA, ČLÁNOK 22 GDPR
17) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
18) VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
19) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok MDKauto

-

-

1) Všeobecné ustanovenia


Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Predmetné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku a na všetky vzťahy z nich vyplývajúce.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom/objednávateľom (ďalej len “kupujúci”) a spoločnosťou: Ján Kolenčin MDKauto, sídlom Dubová 3272/15,01007 Žilina, IČO: 52748103, DIČ: 1078437426, zapísaná v Obchodnom registri, Okresný úrad Žilina, 580-66757 (ďalej len “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.mdkauto-doplnky.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodného domu– mobilné číslo: 0948105905, mdk@mdkauto-doplnky.sk

Prevádzkovateľ elektronického obchodného domu zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre najlepšie zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového, alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

-

2) Objednanie tovaru a služieb


Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať 24hodín denne. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká e-mailovým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne, alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie na odstúpenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) Ako nakupovať


U nás môžete nakupovať po registrácií, alebo bez registrácie.

3.1. REGISTRÁCIA
-
Pred nákupom odporúčame sa zaregistrovať na našom e-shope a to kliknutím na odkaz " REGISTROVAŤ"

Do registračného formulára zadajte všetky Vaše potrebné kontakte údaje a zaškrtnite políčko "Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ich bezpodmienečným dodržaním."
Po vyplnení údajov kliknite na odkaz "REGISTROVAŤ"

3.2. VÝBER A OBJEDNÁVKA TOVARU
-
Tovar si môžete vybrať podľa kategórií na ľavej strane. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka stlačením tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Do košíka môžete vkladať aj viac tovarov. V nákupnom košíku máte možnosť si všetok tovar prepočítať na výslednú cenu. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

3.3. DOPRAVA
-
Tovar doručujeme výhradne iba na území Slovenska.

Pred dokončením objednávky mate možnosť vybrať druh dopravy a to:

  • kuriérom DPD - celé Slovensko
  • kuriérom SPS - celé Slovensko
  • preprava Slovenskou poštou - celé Slovensko - doručenie do 48 hodín na ľubovoľnú poštu
  • kuriérom MDKauto - doprava v rámci Žiliny


Doprava kuriérom - tovar Vám doručí osobne na Vami určenú adresu. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom, alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 8 - 18 hod. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné nahlásiť poškodenie zásielky najneskôr do 24 hodín od prebratia balíka na tel. číslo: 0948105905. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú firmou MDKauto akceptované!

-

Preprava kuriérom DPD - doprava v rámci celého Slovenska.

Cena prepravy je rozdelená podľa hmotnosti zásielky. Maximálna hmotnosť je 31kg.

Doprava v rámci celého Slovenska.
Rozvoz každý pracovný deň.
Doručenie do 24 hodín od odoslania tovaru z našej spoločnosti.

Pri nadrozmernej veľkosti tovaru, alebo pri hmotnosti nad 31kg je doprava dohodou, alebo súčasť cenovej ponuky.


Preprava kuriérom SPS - doprava v rámci celého Slovenska.

Cena prepravy je rozdelená podľa hmotnosti zásielky. Maximálna hmotnosť je 50kg.

Doprava v rámci celého Slovenska.
Rozvoz každý pracovný deň.
Doručenie do 24 hodín od odoslania tovaru z našej spoločnosti.

Pri nadrozmernej veľkosti tovaru, alebo pri hmotnosti nad 50kg je doprava dohodou, alebo súčasť cenovej ponuky.

Preprava Slovenskou poštou - doručenie do 48 hodín na ľubovoľnú poštu.

Doprava v rámci Slovenska je spoplatnená sumou: 2,95 pri tovare s hmotnosťou do: 0,40 kg. Rozvoz každý pracovný deň. Doručenie do 48 hodín po celej SR od odoslania tovaru z našej spoločnosti.

Preprava kuriérom MDK - doprava v rámci Žiliny.

Rozvoz každý pracovný deň ranným a poobedným rozvozom. Doprava v rámci Žiliny je spoplatnená sumou: 1 Euro. Pri nadrozmernej veľkosti tovaru je doprava dohodou, alebo súčasť cenovej ponuky.

Osobný odber nie je možný, nakoľko ide o eshop bez kamennej predajne.

-
3.4.PLATBA

-
Pred dokončením objednávky musíte zvoliť spôsob úhrady a to:

  • zabezpečenou platobnou bránou Besteron/ platba kartou VISA, MASTERCARD
  • dobierkou
  • bankovým prevodom na účet

-

Platba - zabezpečenou platobnou bránou Besteron

Online platba cez zabezpečenú platobnú bránu, ktorá automaticky presmeruje platobný styk na Vašu banku do internet bankingu, kde zaplatíte na jedno kliknutie a následne Vás presmeruje naspäť do e-shopu. Všetky prevody sú zabezpečené a pracujete vo svojom bankovom prostredí. Zoznam podporovaných bánk: Unicredit bank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB banka, Poštová banka, VIAMO.
Na výber je tiež platba kartou VISA, MASTERCARD, čo je úplné bezpečný a najrýchlejší spôsob platby. Finančné prostriedky sú pripísané do pár minút na našom účte. Za platbu cez zabezpečenú bránu Besteron nebude účtovaný žiadny poplatok.

Viac informácií o službe nájdete priamo na stránke www.besteron.sk v záložke obchodné podmienky: https://www.besteron.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Platba dobierkou

Dobierka je spoplatnená sumou 1 Euro. Suma bude pripočítaná k spôsobu dopravy, ktorý si zvolíte.

V Žiline "kuriérovi MDKauto" za platbu v hotovosti nebude účtovaný žiadny poplatok.

-

Platba kartou - bankovým prevodom na účet

Pri spôsobe platby prevodom na náš bankový účet prosím zadajte ako variabilný symbol číslo objednávky, ktoré Vám bude zaslané na uvedený e-mail v objednávke. Tovar Vám bude zaslaný až po prijatí platby na náš bankový účet.

Bankové spojenie: SK98 1111 0000 0015 9776 1009.

Za platbu prevodom na účet nebude účtovaný žiadny poplatok.

Daňový doklad (faktúra) je dodávaná spolu s tovarom.

-

3.5. CENOVÉ PONUKY

Pre náhradné diely Vám vypracujeme cenovú ponuku do 3 hodín počas pracovnej doby.
Cenové ponuky prijímame telefonicky. č.: 0948105905, alebo emailom: mdk@mdkauto-doplnky.sk

Pri dopyte je potrebné uviesť:

    rok výroby vozidla, značku, obchodný názov,
    obsah motora, výkon motora, kód motora, druh paliva, VIN číslo
    druh náhradného dielu, o ktorý máte záujem .

       Pri dopyte o konkrétny diel, prosím, uveďte kód výrobku.

Cenová ponuka nie je záväzná objednávka.
Cenová ponuka má platnosť 24 hodín. V prípade zmeny ceny Vás budeme bezodkladne informovať.

-

3.6. CENY ZA TOVAR
-
Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené v konečnej cene. Nie sme platcami DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.-

3.7. ZÁSADY


Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-


4) Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme neodkladne kontaktovať.
Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej, alebo písomnej podobe kupujúcemu.
O existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

-

5) Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nebude možné tovar dodať z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo predávajúci nedokáže zabezpečiť kupujúcemu požadované množstvo tovaru. Kupujúci tiež berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. V takýchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne o skutočnosti informovaný.

-

6) Balné a poštovné

Objednaný tovar vám zašleme kuriérskou spoločnosťou.
Pri preberaní krehkého tovaru (svetlá, spätné zrkadlá, karosárske diely ...) od kuriéra, alebo z pošty, prosíme skontrolujte si tovar priamo na pošte, alebo v prítomnosti poštového kuriéra pre prípadné poškodenie prepravnou spoločnosťou. V prípade, že tovar bude poškodený kontaktujte v prvom kroku poštu, alebo poštového kuriéra aby sme predišli komplikáciám pri reklamácií. Následne nás prosím, kontaktujte telefonicky, alebo emailom.

-

7) Dodacia lehota

Dodacia doba úzko súvisí s výberom dopravy a spôsobom platby. V prípade výberu prepravy kuriérom/ spôsob platby cez zabezpečenú platobnú bránu Besteron, alebo spôsobom platby dobierkou / tovar skladom je odoslaný maximálne do 24 hodín.  V prípade spôsobu platby prevodom na účet tovar bude zaslaný ihneď po prijatí finančných prostriedkov na účet.
V prípade predĺženej dodacej lehoty Vás budeme neodkladne informovať telefonicky, alebo emailom.

-

8) Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Výmenu tovaru je možné zrealizovať do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Po 14 kalendárnom dni výmenu tovaru neakceptujeme. Ak však koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.  Tovar vymieňame iba za tovar v rovnakej, alebo vyššej cenovej hladine. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu kuriérskou spoločnosťou, alebo poštou. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. S týmto nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru v lehote 14 kalendárnych dní.
Tovar pri výmene musí byť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- v pôvodnom (nepoškodenom, alebo inak znehodnotenom) obale.

"Balík zasielajte doporučene, na adresu: MDKauto, Dubová 3272/15, 01007 Žilina. V prípade straty balíka podaného ako listovú zásielku, pošta a ani my balíček nedohľadáme. "

-

9) Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov a záruka

Na zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Pri použitých produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady produktov spôsobené Kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou, neodbornou montážou a pod.).

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim.

Ak má produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci  má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu, alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady produktu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu, alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
Náklady spojené s odstúpením od Kúpnej zmluvy nesie v plnej výške kupujúci.
Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

-

10) Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou, alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru, alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje. Zrušenie registrácie prijímame telefonicky, alebo na emailovej adrese: mdk@mdkauto-doplnky.sk. Pri zrušení registrácie Vášho účtu budú odstránené aj Vaše osobné údaje do 24 hodín od potvrdenia zrušenia účtu.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

-

11) Účely spracovania, právne základy spracovania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovania a príjemcovia osobných údajov

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.


Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Kategória príjemcov OÚ

vystavenie daňového dokladu

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

napr. účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér

zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

lehota uvedená v zmluve

-

reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

-

zasielanie marketingových materiálov

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

zákazníci

bežné osobné údaje

10 rokov, alebo zrušenie odberu

napr. Mailerlite

identifikácia užívateľa webstránky

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

-

Google, Facebook

prihlásenie sa užívateľa do online služieb

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

počas trvania registrácie

žiadni príjemcovia

-

12) Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu, alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Používateľ má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: 0948105905, mdk@mdkauto-doplnky.sk.

-

13) Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávok

Spracovanie osobných údajov za účelom dokončenia objednávky zahŕňa: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka za účelom úspešného doručenia tovaru, plnenie zmluvy.
Právny základ spracúvania osobných údajov, ako: Meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ a mesto sú nevyhnutné podľa medzinárodnej zmluvy, alebo osobitného predpisu, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Doba uchovávania osobných údajov činí buď 10 rokov, alebo dokým dotknutá osoba vyjadrí nesúhlas s odosielaním marketingových noviniek prostredníctvom tlačidla v každom odoslanom E-maily od mdkauto-doplnky.sk

-

14) Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je zasielanie marketingových informácií, ako je Newsletter.
Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden, alebo viaceré konkrétne účely.
Osobné údaje dotknutej osoby uchovávame 10 rokov, alebo dokým dotknutá osoba vyjadrí nesúhlas s odosielaním marketingových noviniek prostredníctvom tlačidla v každom odoslanom E-maily od mdkauto-doplnky.sk.

-

15) Spracovanie osobných údajov na účely spracovania COOKIES

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
Účely spracúvania osobných údajov: GAdwords, GAnalytics.
Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden, alebo viaceré konkrétne účely
Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session Cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „Persistent Cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu, alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov Cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej Cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

-

16) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, článok 22 GDPR


Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

-

17) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a následne našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní
b) vady zapríčinené nesprávnym použitím
c) vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou
d) vady zapríčinené nesprávnym skladovaním
Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky 0948105905, alebo e-mailom (zakaznicky.servis@mdkauto-doplnky.sk), či písomne na adresu: Dubová 3272/15, 01007 Žilina.
2) tovar zašlite (nie na dobierku) na našu adresu: Dubová 3272/15, 01007 Žilina.
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
4) zásielka by mala obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
5) zásielka musí obsahovať doklad o odbornej montáži (pri tovare kde je montáž nutná).


Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zakaznicky.servis@mdkauto-doplnky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

-

18) Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru od dňa uzavretia zmluvy. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z..
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe, preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- v pôvodnom obale
Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru, Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 kalendárnych dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

MDKauto- Ján Kolenčin

Dubová, 3272/15

Žilina, 010 07

Náklady spojené s odstúpením od Kúpnej zmluvy nesie v plnej výške kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy zaniká ak vznikli:


a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní
b) vady zapríčinené nesprávnym použitím
c) vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou
d) vady zapríčinené nesprávnym skladovaním
e) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár poštou.

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 Predávajúci: MDKauto, sídlom Dubová 3272/15,01007, Žilina, IČO: 52748103,

 telefón: 0948 105 905, email: mdk@mdkauto-doplnky.sk

 Kupujúci (spotrebiteľ):

 Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

• Číslo faktúry:______________________________________________________________

• Popis tovaru/služby: ________________________________________________________

• Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

• Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

• Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

 

Dátum ___________________                                        Podpis ____________________

 

*Nehodiace sa preškrtnite

Údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

Spotrebiteľ: fyzická, alebo právnická osoba.

-

-

-

19) Záverečné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.mdkauto-doplky.sk.
2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.
3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.
-

-
Reklamačný poriadok MDKauto


1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho pokiaľ možno s dokladom o zaplatení a s originálnym obalom tovaru. V prípade vrátenia tovaru poštou, alebo kuriérom tovar musí byť poslaný bez dobierky.

8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu, kde bude žiadať výmenu, vrátenie peňazí, alebo uplatnenie reklamácie - a doručí ho predávajúcemu poštou, alebo emailom na adresu: zakaznicky.servis@mdkauto-doplnky.sk). Kupujúci je povinný presne vyplniť všetky vady. Reklamačné konanie začína dňom doručenia listu na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.

10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

11. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru.

12. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

14. Predávajúci si vyhradzuje právo, nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, po vzájomnom odsúhlasení.

15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:


1. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
2. uplynutím záručnej doby tovaru,
3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s bežným používaním tovaru
7. poškodením tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami.


16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, alebo pošty resp. spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

22. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar iný funkčný, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar. Právo na výmenu, alebo na odstúpenie od zmluvy vznikne kupujúcemu iba za predpokladu, že vec nemôže pre neodstrániteľnú vadu riadne užívať ako vec bez vád. V prípade týchto vád bude záležať na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu veci, alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Avšak, len čo si však kupujúci zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť, ibaže sa stane ním zvolené právo na výmenu veci nemožným, napr. z dôvodu, že predávajúci už nemá takú vec, ktorá by sa svojou výrobnou značkou, typom, prevedením a ďalšími vlastnosťami zhodovala s pôvodne odovzdanou vecou.

23. Reklamačný tovar je možné poslať poštou, alebo kuriérom. Zásielky na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

Platné od: 17. septembra 2018