Z Vašej krajiny nie je možné vytvoriť objednávku. United States

Aditíva

Aditíva - prísady do palív, olejov a chladiacich kvapalín

Aditíva  -

Podkategórie

 • Aditíva - palivo

  Aditíva - palivo: benzín, diesel, LPG

 • Aditíva - olej

  Aditíva - prísady do oleja

 • Aditíva - chlad. kvap.

  Aditíva - prísady do chladiacej kvapaliny

 • ADBLUE

  Aditívum ADBLUE

  Ide o chemicky vysoko čistý roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody, jej presné zloženie je 32,5% močoviny a 67,5% vody.

  AdBlue funguje na princípe vstrekovania pred katalyzátor výfukových plynov, pričom močovina sa najskôr čo najrovnomernejšie mieša z výfukovými plynmi a vplyvom tepla a vody sa rozkladajá na amoniak NH3 a oxid uhličitý CO2. Následne Amoniak na povrchu katalyzátora reaguje s oxidmi dusíka NOX, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty. Z výfukovej sústavy tak namiesto veľkého množstva oxidu dusíka odchádza práve neškodná vodná para a dusík.

  Spotreba AdBlue je približne 2 až 6% k spotrebe nafty. Podľa informácii od výrobcov, AdBlue znižuje spotrebu nafty o 2 ož 4%.

 • Aditíva pre FAP filtre

  Aditíva pre FAP - DPF filtre pevných častic.