Z Vašej krajiny nie je možné vytvoriť objednávku. United States

Zľavy

Žiadne produkty so zníženou cenou
ADBLUE

Aditívum ADBLUE

Ide o chemicky vysoko čistý roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody, jej presné zloženie je 32,5% močoviny a 67,5% vody.

AdBlue funguje na princípe vstrekovania pred katalyzátor výfukových plynov, pričom močovina sa najskôr čo najrovnomernejšie mieša z výfukovými plynmi a vplyvom tepla a vody sa rozkl...

Aditívum ADBLUE

Ide o chemicky vysoko čistý roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody, jej presné zloženie je 32,5% močoviny a 67,5% vody.

AdBlue funguje na princípe vstrekovania pred katalyzátor výfukových plynov, pričom močovina sa najskôr čo najrovnomernejšie mieša z výfukovými plynmi a vplyvom tepla a vody sa rozkladajá na amoniak NH3 a oxid uhličitý CO2. Následne Amoniak na povrchu katalyzátora reaguje s oxidmi dusíka NOX, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty. Z výfukovej sústavy tak namiesto veľkého množstva oxidu dusíka odchádza práve neškodná vodná para a dusík.

Spotreba AdBlue je približne 2 až 6% k spotrebe nafty. Podľa informácii od výrobcov, AdBlue znižuje spotrebu nafty o 2 ož 4%.

Čítaj viac...

ADBLUE  -