Sady bitov

Sady bitov

Zľavy

Sada bitov 15. dielna (TRX) JONNESWAY

11/739

nové

Sada bitov 15. dielna TRX JONN -  S29H4215S JONNESWAY    

Viac detailov

24,88 €

Čítaj viac...

11/739   Sada bitov 15. dielna TRX JONN -  S29H4215S JONNESWAY                                

Obsah:
Bit TRX 30mm:T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55
Bit TRX 75mm:T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55
Adapter 1/2"
Varovanie:


1.Manipulácia s ručným náradím môže byť nebezpečná, preto ho požívajte
opatrne a skladujte mimo dosahu detí. Počas manipulácie s ručným
náradím doporučujeme používať ochranné okuliare.
2.Pred prácou vždy vypnite alebo odpojte zdroj el. energie spotrebiča,
zariadenia, alebo ľubovolného vodivého povrchu, pretože hrozí úraz el. prúdom.
3. Pre svoju prácu si vždy vyberte vhodný typ a rozmer ručného náradia.

12 doporučených produktov: